Publicistika

Prekių sąrašas Išdėstymas
Eiliškumas:
Rodyti:

Slypinčios už "Prarasto simbolio" paslaptys. Jaudinantis Dano Browno "Da Vinčio kodo" tęsinys.Mįslės. Faktai. Vietos. Dabar visa tai atskleista.Ryškūs pasaulio...

Stebėdama Helvecijos (tai senasis Šveicarijos pavadinimas) politinį, socialinį, kultūrinį gyvenimą, autorė gretina šios šalies įstatymus, papročius ir lietuvišk...

Ši publicistinė knyga aktuali mums visiems, nepriklausomai nuo tautybės ir įsitikinimų, ypač tiems, kuriuos jaudina lietuvių ir žydų santykiai. Autorius bando p...

Knygoje analizuojama Lietuvos valstybingumo istorija nuo pagonybės laikų iki šių dienų, aptariamas įvairių socialinių ir politinių koncepcijų formavimasis ir jų...

Knygoje spausdinami straipsniai iš JAV lietuvių dienraščių „Dirva“ ir „Draugas“. Straipsniuose dominuoja sociosofiniai apmąstymai apie Lietuvos politinę situaci...

Knygos autorius, skaitytojams žinomas kaip literatūros kritikas, kartu domisi autorių teisės klausimais. Šis straipsnių, pasakytų kalbų, užrašų, replikų rinkiny...

Viltys nebūtinai išsipildo šiame gyvenime, bet jos subrandina vaisių, kuriais gali džiaugtis kiti.Ši knyga - tai kvietimas pažvelgti į gyvenimo tikrovę „atrakin...

Vivianas Hubertas Howardas Greenas (1915–2005) – britų istorikas, dėstytojas, buvęs kunigas, Karališkosios istorikų draugijos narys, buvęs Oksfordo Linkolno kol...

Straipsnių rinkinys „Laiko sužeistas teatras“ - subjektyvus žvilgsnis į šiuolaikinio Lietuvių teatro procesus. Sovietmečiu teatras Lietuvoje atliko svarbią visu...