Žodynai

Prekių sąrašas Išdėstymas
Eiliškumas:
Rodyti:

rakraštinis XVIII amžiaus žodynas   Publikuojama Mažosios Lietuvos XVIII a. reišmingiausio leksikografijos paminklo - Jokūbo Brodovskio rankraštinio žodyno išli...

Antrame žodyno tome pateikiama aukštaičių vakariečių kauniškių tarmės kapsų patarmės Kazlų Rūdos šnektos leksika

Šiame žodyne atskirais straipsneliais paaiškinta apie 14000 žodžių. Buvo stengtasi surašyti tarptautinius žodžius, kurie yra bent kiek plačiau vartojami ar vart...

Šiame žodynėlyje atskirais straipsneliais paaiškinta apie 4000 žodžių. Buvo stengtasi surašyti tarptautinius žodžius, kurie bent kiek plačiau vartojami ar varto...

Zyfrydas, Odinas, Lorelei, Alksnių karalius - gerai žinomi mitiniai personažai. Tačiau germanų mitologija, tiksliau tariant, germanų-skandinavų mitologija, papl...

Daugiau kaip 100 000 angliškų žodžių ir posakių, gausiai iliustruotų vartosenos pavyzdžiais. Angliški antraštiniai žodžiai suskiemenuoti. Lietuviški atitikmenys...

Daugiau kaip 100 000 angliškų žodžių ir posakių, gausiai iliustruotų vartosenos pavyzdžiais. Angliški antraštiniai žodžiai suskiemenuoti. Lietuviški atitikmenys...

• Spartus, patikimas būdas išmokti ir įsiminti kelis tūkstančius vokiškų žodžių.• Išsamiai iliustruojami kasdienio gyvenimo daiktai ir įvykiai.• Greitai ir veik...

Žodyne pateikiami būdingiausi lietuvių kalbos frazeologizmai, vartojami tiek šnekamojoje, tiek bendrinėje kalboje. Frazeologiniai junginiai dėstomi formaliuoju...