Humanitariniai, socialiniai mokslai

Prekių sąrašas Išdėstymas
Eiliškumas:
Rodyti:

Septintajame Bibliotheca Archivi Lithuanici tome spausdinami Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kalbos, kultūros ir raštijos tradicijas tiriančių mokslininkų s...

Knyga ir kompaktinė plokštelė. Knygoje pateikiama išsamia transkripcija užrašytų pietų aukštaičiams priklausančios Marcinkonių šnektos tekstų. Įvadiniame straip...

Lietuvių kalbos instituto leidinys Acta Linguistica Lithuanica (Lietuvių kalbotyros klausimai) išeina du kartus per metus. Jame spausdinami straipsniai, recenzi...

Senųjų tekstų istorijai, socialiniam kalbos kontekstui, tradicinei filologijai skirtas žurnalas. 

Rinkinyje skelbiami Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Rusijos mokslininkų straipsniai, kuriuose pateikiami naujausi eksperimentiniai garsų ir prozodijos tyrimai, n...

Knygoje skelbiami Antano Lyberio , žymaus lietuvių leksikografo ir leksikologo, pirmojo lietuvių kalbos sinonimų žodyno autoriaus, moksliniai straipsniai , kuri...

Knygoje aiškinama Lietuvoje vartojamų krikščioniškų vardų kilmė. Nurodomi keliai, kuriais tie vardai atėjo į Lietuvą. Iškeliamos aikštėn kalbų tarpininkių ypaty...

Straipsnių rinkinyje Lietuvos ir užsienio autoriai svarsto aktualias istorinės atminties temas, aptaria skirtingą Europos Rytų ir Vakarų patirtį, tendencingus b...

„Kaip klonuoti tobulą blondinę“ - intriguojanti knyga (kaip, beje, ir pats jos pavadinimas). Čia rasite ne tik naujausių mokslo pasiekimų esmę, išdėstytą populi...