Taisyklės

Siekiant užtikrinti sklandų naudojimąsi interneto tinklalapiu Foxshop.lt, parengtos tinklalapio naudojimosi taisyklės, kurios besąlygiškai galioja visiems tinklalapio lankytojams ir naudotojams.

Bendrosios nuostatos

 1. Interneto tinklalapis Foxshop.lt, toliau tinklalapis – informacinė svetainė, kurios paskirtis – suteikti informaciją svetainės lankytojams ir naudotojams.
 2. Tinklalapio lankytojai, tai fiziniai ir juridiniai asmenys ar jų atstovai, kurie naudojasi tinklalapiu bei jame pateikiama informacija.
 3. Naudojimasis tinklalapiu apima bet kokių veiksmų atlikimą, bet kokiu būdu ir/ar forma lankytojui naršant tinklalapyje. Prisijungus prie jos per interneto ar kitą prieigą, informacijos skaitymą, prekių peržiūrą, komentarų skelbimą, informacijos pateikimą, gavimą ir/ar siuntimą, tačiau tuo neapsiribojant.

Tinklalapio turinys

 1. Betkokia tinklalapyje pateikiama informacija yra naudojama tik informacinio pobūdžio tikslais.
 2. Už tinklalapyje pateikiamos informacijos naudojimą yra atsakingas svetainės lankytojas.
 3. Visa tinklalapyje pateikiama informacija bei turinys yra tik informacinio pobudžio ir skirta susipažinti su produkcijos, pateikiamos trečiųjų šalių el.parduotuvėse kainomis ir kita susijusia informacija.
 4. Visi tinklalapyje pateikiami produktai (prekės), aprašymai, charakteristikos, kainos ir kita su galimomis įsigyti prekėmis informacija yra pateikiama iš pardavėjo perduodamų duomenų, todėl tai negali būti laikoma absoliučia tiesa ir vartotojas turi įvertinti pateikiamos informacijos teisingumą bei aktualumą, įskaitant prekių kainas, charakteristikos, aprašymus ir kitą galimai susijusią informaciją.
 5. Tinklalapio administracija nėra ir nebus atsakinga už lankytojų apsaugą nuo įžeidžiančio, nepadoraus ar kitokio neigiamai veikiančio, galimai esančio, tinklalapyje turinio.
 6. Tinklalapio kūrėjai negarantuoja pateiktos informacijos visapusiškumo, patikimumo ar teisingumo, taip pat nėra įsipareigoję ir nėra atsakingi už galimas informacijos klaidas, trūkumus ar netikslumus.
 7.  Lankytojai pateikiamą informaciją tinklalapyje gali naudoti tik informaciniams asmeniniams tikslams.

Lankytojų komentarai/pasisakymai

 1. Tinklalapio lankytojai gali reikšti savo nuomonę, atsiliepimus, pastabas ir diskutuoti tinklalapyje.
 2. Už tinklalapyje pateikiamą nuomonę komentarų skiltyje atsako ir yra atsakingi tik patys lankytojai.
 3. Tinklalapio kūrėjai turi teisę panaikinti lankytojų komentarus/pasisakymus, jei jie yra įžeidžiantys, grasinantys, užgaulūs, šmeižiantys, prieštaraujantys etikos ar kitoms visuomenėje priimtinoms elgesio ir moralės normoms.